spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  “LFTL no FFTL Duun Malu, Nilton fó Klarifikasaun”

  Dili– Federasaun Futeból Timor Leste (FFTL), no Orgaun Liga Futeból Timor Leste (LFTL), kontinua duun malu ba realizasaun Liga Timorense epoka 2022-2023, prezidenti LFTL, Nilton Gusmao, klarifika, tempu badak LFTL sei bolu klubu sira.

  Iha  loron 30 fulan agostu foin lalais ne’e Prezidenti Federasaun Futeból Timor Leste (FFTL), Fransisco Jerónimo, hatete, sira bolu bebeik ona no hakerek ona karta ba orgaun Liga maibé la iha resposta.

  Ami bolu bebeik hakerek karta mós la iha resposta ne’ebé ha’u hanoin ita boot sira hatene ona horibainhira Sekretariu jerál fó sai ona husu buat sira ne’e hotu“ dehan Prezidenti FFTL Francisco Jerónimo.

  Nia dehan, sira fó ona dokumentu buat hotu hotu ba LFTL atu bele haree agora hein sira pronunsia saida?.

  Hatan ba kestaun ne’e, Prezidenti LFTL Nilton Gusmao, hatete, orgaun liga futebol prontu organiza Liga Futebol epoka tinan ne’e, maibé depende ba Governu liuliu SEJD ho FFTL tenke fo autorizasaun nune’e bele organiza.

  Ami disponivel atu organiza liga futebol kualker momentu, iha tempu badak ami sei bolu klube sira halo reniaun hodi rona sira nia hanoin relasiona ho liga epoka tinan ne’e“, dehan Prezidente LFTL Nilton Telmo Gusmao ba Jornalista iha estadium Munisípiu Dili, Kinta (01/09/2022

  Nia dehan, iha impedimentu uitoan husi FFTL katak labele organiza liga futebol iha inisiu 2022, tenke hein iha loron 18 fulan Agusto maibé loron ne’ebe determina liu tiha ona.

  Maibé ha’u lahatene liga bele organiza ka lae, tanba ami hato’o ona pedidu atu hetan autorizasaun husi FFTL hodi divulga janela transferensia ba jogadór maibé laiha resposta“, dehan nia.

  Tanba orgaun liga la’os Independente atu organiza futebol bainhira laiha autorizasaun husi parte rua ne’e.

  Nilton afirma, Dezde inisiu 2022 LFTL aprezenta kalendariu jogu no mos hato’o karta autorizasaun hodi loke janela transferensia ba jogadór sira maibé infelismente laiha resposta.

  Caet

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img