spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Estrela Baguia Pronto Kompete iha Taca AFAMA no Femenina F-FDTL Futsal 2022

  DILI- Prezidente klubu, AD Estrela Baguia Fc, Helio Francisco Amaral laiha espetativa atu sai kampiaun iha jogu Asosiasaun Família Militár Aswain (AFAMA), no Femenina FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL)  TACA AFAMA Futsal 2022. Maibé pronto atu kompete ho Klubu sira seluk iha eventu refere.

  Espetativa EB nian atu ba harame eventu AFAMA no mos hanesan faze preparasaun ida ba jogador EB hodi prepara an di’ak liutan atu kompete iha liga futsal ne’ebe besik mai dadaun ona“, afirma prezidente klubu EB Helio Francisco Amaral ba JHD via WhatsApp, Kuarta (21/09/2022).

  Helio haktuir, EB partisipa iha eventu AFAMA ne’e ba kompete de’it la’os atu tarjeitu ba kampiuan, ne’e hanesan preparasaun ida tanba liga futsal mos besik ona.

  Maibé AD Estrela Baguia Fc prontu atu kompete iha eventu desportu liuliu jogu futsal.

   “Ami sempre prontu iha kualker momentu bainhira iha eventu ne’ebe mak liga ho Futsal“, katak nia.

  Amaral esplika, jogadór sira nia kondisaun kuaze di’ak daudaun ne’e preparadu no sei iha mudansa jogadór.

  Tanba ami sei bolu tan jogador futebol 11 nian balun atu  haforsa tan ekipa EB“, informa Helio Francisco Amaral.

   Maibé, Helio dehan, seidauk bele halo klarifikasaun tanba sei iha faze negosiasaun.

   Caet

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img