spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Colegio Paulo VI Hakat Ba Semi Finais Taça Esperança

  Dili – Eskola Sekundaria Colegio Paulo VI hakat ba semifinais hafoin halakon eskola sekundaria 4 de Setembru UNAMET ho penalidade iha quarto finais Taça Esperança, Quinta-Feira (22/9/2023), iha kampu Demokrasia.

  Iha jogu ida ne’e ekipa hosi eskola rua nudar competitor ne’ebe mak ho esforsu masimu tebes iha faze inisiu hodi atingi rezultadu ne’ebe diak no bele tama to iha quartu finais.

  Jogu entre eskola sekundaria rua ne’e lao ho diak tebes iha minutu 90 ne’ebe hatudu liu hosi jogu ne’ebe ho intensidade bo’ot hodi rezulta ikipa rua tenke hakat ba tiru penalidade.

  Ekipa rua tenke hakat ba suta penalidade tamba durante jogu nia laran iha metade jogu ekipa hosi Colegio Paulo VI iha minutu 24 jogador Nevianolito Belo konsege halo Colegio maior (unggul) iha jogu bainhira nia hatama golu, hodi halo Colegia nia parte domina ate faze dahuluk remata.

  Kontinua iha jogu faze segundu nian, liu deit minutu balun eskola 4 Setembro konsege halo balansu iha minutu 58 liu hosi jogador Marcio da Costa hodi halo juga ne’e remate ho 1:1 hodi termina 90 minutu de Jogu.

  Durante penalidade ekipa rua hatudu disiplina diak tebes hosi nia jogador sira nune’e jogu termina ho amizade ida ne’ebe hatudu ekipa rua merese hetan apresia hosi hare nain (penonton).

  Hafoin jogu remata ba media, treinador Colegio Paulo VI, Octavio da Costa hateten hare ba preparasaun ekipa hosi Colegio ladun masimu maibe tamba ho disiplina no estrategia ne’ebe treinador ne’e iha konsege lori ekipa ba iha semifinais.

  JHD

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img