spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More

  Boxista Delio Iha Ambisaun Hakarak Sa’i Primeru Lugar Iha Sea Games Kambodia

  DILI– Boxista Delio Anzaqeci Mouzinho iha ambisaun boot hakarak sa’i primeru lugar ba kompetisaun Boxe iha jogu sudeste aziatiku (Sea Games) ba edisaun 32 iha Kamboja.

  Delio Anzaqeci Mouzinho iha tinan kotuk konsege hatudu ona prestasaun diak hodi konkista medaila Osan mutin ida iha jogu sea games ba edisaun 31 iha Hanoi Vietnam.

  Iha tinan ne’e atleta Delio Anzaqeci Mouzinho nafatin hetan konfiansa hosi FBATL hodi reprezenta Timor Leste ba kompete iha Sea Games edisaun 32 iha Kambodia ne’ebe mak sei hala’o hahu hosi loron 5-17 fulan maiu tinan ne’e.

  Iha entervista Atleta orijen hosi munispiu Lautem ne’e hatete, Sira hala’o ona treinu semana ida resin miabe nuudar atleta Sempre preparadu.

  Sim ami foin treinu semana ida ho balu, maibe durante ne’e ami nu’udar atleta ami tenke perpara aan didiak laos hein deit ba estadu maibe ami mos nuudar atleta tenke hatene aan tenke aprende treinu mesak laos hein deit Treinador maibe ami perpara aan rasik” dehan Delio ba jornalista iha Benifika Dili Segunda (09/01).

  Ha’u nia hakarak ne’e tenke hetan Primeru lugar maibe foin dadauk ami hetan segundu lugar maibe agradese ha’u fiar katak tinan ida ne’e ha’u tenke hetan Primeru lugar” Nia Informa.

  Delio Anzaqeci Mouzinho rasik sei kompete tuir klase 67 ba 69.

  Enkuantu hosi Federasaun Boxe Amadora Timor Leste (FBATL) rasik sei ba kompete iha Sea Games Kamboja ho atleta hamutuk nain 4, ne’ebe mak tuir rekomendasaun husi Komite Olimpiku Nasional Timor Leste (CONTL), Konfederasaun Desportiva Timor Leste (CDTL) no Sekretariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD).

  Entertantu Sea Games edisaun 32 iha Kamboja ne’e sei kompete hosi Modalidade Desportiva hamutuk 39 no sei kompete hosi nasaun hosi sudeste aziatiku hamutuk 11 mak hanesan, Kamboja, Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos, Brunei Darussalam inklui Timor Leste.

  Timor Leste rasik sei kompete iha Sea Games Kamboja ne’e ho Modalidade hamutuk 8 mak hanesan Atletismu, Futebol, Karate-do, Taikondow, sikilizmu, xadres, voli praia no Boxe.

  Dvo

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
  JHD Admin
  JHD Adminhttps://jhdtimor.com/
  Juventude Hadomi Desportu
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Latest articles

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  Related articles

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img